+36 (23) 381 818 krl@krl.hu

Üzleti Feltételek / Üzembe helyezés / Garancia/ Karbantartás

I. Árajánlat

Az általunk adott Árajánlat alapja egy későbbi szállítási szerződésnek, vásárlásra nem kötelez. Az árajánlat érvényességi ideje 1 hónap.

II. Szállítási szerződés

a) Árak

A szállítási szerződésben (rendelés visszaigazolás) az áruk típusát, mennyiségét, nettó és bruttó árait tüntetjük fel.

b) Szállítási határidő (alkatrészek raktárról, berendezések általában 1-2hét).

A szállítási határidő(k)re vonatkozó adatok csak tájékoztató jellegűek, kivéve, ha a felek írásban, adott szállítási időpontban egyeznek meg.

c) Teljesítés helye

1. Teljesítés helye: KRL Kontrol Kft. telephelye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 81.

2. A Vevő írásos megbízása alapján a teljesítési hely a Vevő által megadott cím. A helytelen címközlésből, vagy késedelmes átvételből eredő mindenfajta többletköltség a Megrendelőt terheli.

d) Szállítás

1. Vevő értesítésre az árut elszállítja. Vevő saját fuvareszközzel történő szállítása esetén, a szállításból adódó kárveszély az árunak a fuvarozó számára történő átadásával a Vevőre száll át.

2. Vevő írásos utasítására, postai utánvétellel történő szállítás esetén: a szállítási költségeket, valamint az áru ellenértékét a Vevő az áru átvételekor a postának, vagy a szállító cégnek fizeti.

3. KRL Kontrol Kft. által végzett szállítás esetén (külön ajánlat szerint): a megadott címre kiszállított berendezésnek a szállító jármű mellé történő letételét jelenti. Az 50 kg-nál

súlyosabb terméknél elvárjuk a megrendelő közreműködését, azaz segítséget igénylünk az anyag mozgatásánál, vagy gépi, vagy kézi módon. A kapcsolótérben vagy egyéb helyen történő elhelyezés már a telepítés része, ezt is külön ajánlatalapján, díj ellenében vállaljuk.

e ) Fizetési feltételek

1. Átutalás. KRL Kontrol Kft. által benyújtott számla alapján a berendezés kiszállítását követő 15 banki napon belül.

Átutalás elmulasztása estén:

a) felszólítás nélküli azonnali beszedési megbízással (inkasszó) élünk.

b) a mindenkori, törvény által biztosított késedelmi kamatot számítunk fel.

2. Előrefizetés. Készpénzzel vagy banki terhelési igazolás bemutatásával.

3. Részleges előrefizetés. A teljes érték megállapodás szerinti részének (általában 60%-ának) készpénzzel történő kiegyenlítése vagy banki terhelési igazolás bemutatása.

4. Készpénzfizetés. Az áru ellenértékének az áru átvételekor készpénzben történő kiegyenlítése.

III. Berendezés rendszerbeállítása

a) Telepítés

A leszállított berendezést a helyi körülményeknek megfelelően, szabványosan beépítjük, rögzítjük, a mechanikus beépítést elvégezzük (külön ajánlat szerint).

b) Bekötés

A leszállított, telepített berendezést a szabványban előírtak szerint a főelosztóban kijelölt helyre bekötjük, a főbiztosítót, áramváltót beépítjük, a berendezést a hálózatra kapcsoljuk (külön ajánlat szerint).

c) Üzembe helyezés

A leszállított, telepített, bekötött berendezés belső villamos kötéseit ellenőrizzük, az automatikát beprogramozzuk, majd üzemi körülmények között bekapcsoljuk. A kondenzátorok áramfelvételeit, a feszültséget, valamint az áram és feszültség harmonikusokat (THDI, THDU) méréssel ellenőrizzük, a mért értékeket a beüzemelési jegyzőkönyvbe rögzítjük.

Meghiúsult üzembe helyezés: amennyiben az üzembe helyező szabványtalan kivitelezést, vagy nem megfelelő műszaki megoldást, illetve olyan műszaki hiányosságot talál, hogy a berendezést nem tudja üzembe helyezni akkor az üzembe helyezési díj 1/2 része és a kiszállás is számlázásra kerül!

d) Külső szakcég/szakember által végzett üzembe helyezés

Külsős szakember/szakcég által történő üzembe helyezéskor az üzembe helyező kötelessége: A c) pontban leírt műszaki paramétereket írásban jegyzőkönyvezni. Írásban köteles jelenteni (fax: 23381542,email:krl@krl.hu, posta: 2030, Érd Bajcsy-Zs. út 81.), dokumentálható módon a berendezés valamennyi műszaki paraméterét (főbiztosító értéke, betáplálási kábel típusa, keresztmetszete, áramváltó áttétele, feszültség és áram THD, fokozatteljesítmények, kondenzátorok áramfelvétele, kondenzátorok kapcsain megjelenő feszültség, a berendezésgyári száma, a berendezés pontos helye és az üzembehelyezés időpontja). A berendezés üzembe helyezését a beüzemelést követően 60 napon belül a megadott módon kérjük bejelenteni. Jelentési kötelezettségelmulasztása esetén a garancia nem érvényesíthető!

Figyelem!A szállítási, kiszállási feladatok valamint a munkadíj tételek ára, költsége munkanapon,munkaidőben végzett/végezhető feladatokra vonatkozik.

Minden eltérő munkavégzés feláras!

Munkaidőn túli munkavégzés 50 % plusz, éjszakai (este 10-tőlreggel 6-ig),hétvégi, ünnepnapi

(munkaszüneti nap) munkavégzés 100 % felárral vehető igénybe! (Szállítás, kiszállás, munkadíj).

IV. Tulajdonjog

KRL Kontrol Kft. a leszállított áru tulajdonjogát annak ellenértékének teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Az ellenérték teljes kiegyenlítéséig a Vevő a leszállított árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és az átvett áru minden nemű károsodásáért a Vevőt felelősség terheli.

V. Jótállás, Garancia

KÖTELEZŐ ELOLVASNI

Berendezéseinkre alapesetben 1 év garanciát vállalunk, amely kiterjeszthető 3 évre!

Ha a berendezés tervtartójában mellékelt garanciajegyet/regisztrációs lapot visszaküldi, akkor egy ingyenes karbantartásra jogosult, egyeztetett időpontban.

A garancia kiterjeszthető 1 évről 3 évre a vásárlást követő karbantartási szerződéskötés esetén.

A garancia érvényesítése: a hibás alkatrész telephelyünkön kerül átadásra, cserére! A helyszíni javítást, cserét meg kell rendelni, ebben az esetben a kiszállás és a munkadíj fizetendő, a garanciális alkatrészára nem fizetendő!

A berendezésben végzett bárminemű átalakítás vagy idegenkezű beavatkozás esetén, valamint a szabványban előírt, ajánlott, erősáramú berendezések karbantartására vonatkozó munkák elvégzésének írásos igazolása hiányában a garancia nem érvényesíthető.

Figyelem! A berendezés működésére vonatkozó adatokat, illetve a fogyasztásmérő adatait 10 nap üzem után írásban dokumentálható módon jelenteni kell!

Figyelem! A fázisjavító berendezés tervezése, méretezése, hálózatra illesztése, bekötése, üzembe helyezése, üzemeltetése különösen nagy figyelmet, gondosságot, és szakértelmet igényel. Amennyiben a Megrendelő a típusterv alapján rendelt, illetve ő maga, vagy egy általa kijelölt külsőscég tervei alapján rendelte a fázisjavítót, a KRL Kontrol Kft. a működésből adódó hibákért (fokozatteljesítmény nem megfelelő, az összteljesítmény nem megfelelő, az áramváltó áttétele hibás, az áramváltó pozíciója hibás, a berendezés nem felel meg az áramszolgáltatói elvárásoknak) felelősség nem terheli. A KRL Kontrol Kft. berendezései a TÜV által bevizsgáltak, mindenben megfelelnek a törvényben előírt és szabványos elvárásoknak. A garanciális kötelezettség a telephelyen (2030 Érd,Bajcsy-Zs. út 81.) értendő!

Figyelem! A berendezések környezeti hőmérséklet-tartománya -20…+40 °C. 7 °C hőmérsékletnövekedés 50%élettartam csökkenést jelent! A környezeti hőmérséklet-tartomány nem megfelelő szinten tartása esetén a garancia nem érvényesíthető!

Figyelem! A fázisjavító berendezés üzemeltetése során félévente ellenőrizni kell a feszültség minőségét, és az áram harmonikus tartalmat. Ezen értékeket írásban dokumentálhatóan rögzíteni kell. Ha erre Ön, mint üzemeltető nem képes, kérem, vegye igénybe szakcég segítségét. Kövesse minden esetben a szabvány előírásait, ajánlását (EN50160, EN61439).

VI. Felelősségátvállalásos karbantartási szerződés

A Felelősségátvállalásos karbantartási szerződésben vállaljuk, hogy a berendezés a karbantartási szerződés érvényességi ideje alatt mindenben megfelel az áramszolgáltatói előírásoknak és az induktív felár 0 Ft lesz. Ha mégsem, akkor a KRL az induktív felárat teljes egészében átvállalja az általános garanciális feltételek teljesülése és a fogyasztási adatok írásos heti jelentése esetén!

VII. Karbantartás

Karbantartási szerződéskötés esetén a garanciális idő meghosszabbodik. Vállaljuk, hogy a berendezés a karbantartási szerződés érvényességi ideje alatt mindenben megfelel az áramszolgáltatói előírásoknak!

További érvek a karbantartás mellett:

a) szabványnak történő megfelelés,

b) a karbantartás növeli az üzem biztonságát,

c) a karbantartás növeli a berendezés élettartamát, illetve az el nem végzett karbantartás a berendezés idő előtti tönkremeneteléhez vezet!

A fázisjavító berendezésre, mint az erősáramú berendezésekre általában a szabványban előírtak vonatkoznak, javasolt az évi 2 alkalommal történő átvizsgálás, ellenőrzés.

Az alábbiakban megadjuk az általunk elvégzett karbantartási feladatok főbb pontjait:

1. Szervizelőkészületek

1.1. Próbaüzemben leellenőrizni a berendezés általános állapotát.

1.2. Automatika ellenőrzése kézi üzemmódban.

1.3. Mágneskapcsolók, kondenzátorok, kábelek, biztosító betétek, aljzatok ellenőrzése szemrevételezéssel.

1.4. A berendezés műszaki állapotának jegyzőkönyvezése, fogyasztásmérő adatok rögzítése, jegyzőkönyvkészítése.

2. Szervizmunkák

2.1.Vezérlő és főáramköri vezetékek, kábelek ellenőrzése, melegedés mérése kézi infrapisztollyal, keresztmetszet vizsgálata, csatlakozások ellenőrzése, utánhúzása.

2.2.Biztosítékok értékeinek ellenőrzése.

2.3.Mágneskapcsolók rögzítettségének ellenőrzése, csatlakozások utánhúzása, működésvizsgálat.

2.4.Vezérlő automatika paraméterezése, fokozatteljesítmény, áramváltó áttétel, feszültségszint beállítása.

2.5.Túlmelegedés elleni védelem ellenőrzése, beállítása.

2.6.Vezérlő áramváltó áttételének, helyzetének ellenőrzése.

2.7.Kondenzátorok terhelés alatti kapacitás mérése, jegyzőkönyvezése.

2.8.Áramszolgáltatói mérés kiolvasása, rögzítése, elemzése.

Karbantartás végén a berendezést kézi és automatikus üzemben ki kell próbálni, és a megrendelő képviselőjének be kell mutatni.

A helyszínen nem javítható műszaki hibákat, észrevételeket a munkalapon fel kell tüntetni és a megrendelővel alá kell íratni!

VIII. Egyéb szolgáltatás

Villamoshálózat terhelés alatti mérése, felharmonikus és flicker vizsgálat 5000 A-ig.

Villamosterhelési adatok, „T” görbe 1 évre visszamenőleg.

Segítségnyújtás a villamosenergia szerződés megkötéséhez.

Villamosveszteségek feltárása, hőfényképek, termovizió.

Komplett energia felügyeleti rendszer, almérések, csúcskorlátozók kiépítése

IX. Vitás kérdések rendezése

A szerződés jogviszonyból adódó vitás kérdések jogi rendezése tekintetében szerződő Felek kikötik a Fővárosi Bíróság illetékességét.

Amennyiben a Vevő a szállítási szerződéssel kapcsolatban 8 napon belül írásban kifogással nem él, a szállítási szerződést elfogadottnak tekintjük!

Jelen Általános Feltételek egyes pontjainak a szállítási szerződésben történő módosítása vagy az Általános Üzleti Feltételek szövegében történő kihúzása nem jelenti automatikusan az összes többi pont módosítását, vagy azok érvényességének megszűnését!

Érd, 2016.10.25.

A weblapra feltöltött tartalom reklámcélokat szolgál, csak tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek.

Akciós termékek

Akciós termékek

Üzembe helyezés megrendelése

Üzembe helyezés megrendelése

Hibabejelentés küldése

Hibabejelentés küldése

Feliratkozás hírlevelünkre